Η Viva Payments είναι Ίδρυμα Πληρωμών που ιδρύθηκε το 2010, και είναι αδειοδοτημένη από την Τράπεζα της Ελλάδος για όλες τις κατηγορίες δραστηριότητας Ιδρυμάτων Πληρωμών με βάση το PSD Directive της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως ίδρυμα πληρωμών έχει τη δυνατότητα να παρέχει το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών που παρέχει μια Τράπεζα, με εξαίρεση την παροχή δανείων ή επενδυτικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες με τις οποίες άρχισε, είναι το Payment Processing (χρεώσεις πιστωτικών καρτών), εισπράξεις έναντι τρίτων, πληρωμές έναντι τρίτων, και  ηλεκτρονικά πορτοφόλια (ewallets) που είναι το μέλλον των πληρωμών παγκοσμίως.


Πότε ξεκίνησε η ιδέα για την Viva Payments;

Όλα ξεκίνησαν το 2008 όταν εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η κοινοτική οδηγία PSD (Payment Services Directive). H PSD ξεκίνησε ως μια ρυθμιστική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς) που θα ρύθμιζε τις υπηρεσίες πληρωμών και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΕΑ). Ο σκοπός της ήταν (και είναι) να αυξήσει τον πανευρωπαϊκό ανταγωνισμό επιτρέποντας την συμμετοχή στην αγορά των πληρωμών από μη τράπεζες καθώς και να παρέχει ίσους όρους ανταγωνισμού προστατεύοντας τους τελικούς καταναλωτές και ορίζοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις για παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και τελικούς καταναλωτές.


Περισσότερα ΕΔΩ